Horny female sex hookup in nairobi Adult sex cam roulette

Word: pa2 English Definition: (adv) more; yet; still Notes: expresses the immaturity or continuance of a situation and stands in contrast with NA, as MABUTI PA, better yet; BASA PA ANG DAMIT, the clothes are still wet.Word: paalam2 Active Verb: magpaalam English Definition: (verb) to bid goodbye L2 Definition: Notes: Examples: Magpaalam na kayo sa inyong lolo at lola at tayo ay uuwi na.(You should now have your clothes washed by our laundrywoman.) Word: palakpak2 Active Verb: pumalakpak English Definition: (verb) to applaud L2 Definition: Notes: Examples: Pumalakpak ng malakas ang mga manonood matapos umawit si Madonna.(The audience gave a round of applause after Madonna sang.) Word: palakpak3 Active Verb: magpalakpakan Passive Verb: palakpakan English Definition: (verb) to applaud together simultaneously L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpalakpakan tayong lahat para kay Sheila.(You carry one sack of rice on your back.) 2) Pasanin mo ang isang sakong bigas.(Carry one sack of rice.) Word: paso1 Active Verb: mapaso English Definition: (verb) to get burned L2 Definition: Notes: Examples: Huwag kang masyadong lumapit sa nakasinding kandila at baka ka mapaso.(Don't burn your fingers.) Word: pasok1 Active Verb: pumasok Passive Verb: pasukin English Definition: (verb) to go to work; to go to school; to enter L2 Definition: Notes: Examples: 1) Pumasok siya sa aking silid kaninang umaga.(She entered my room early this morning.) 2) Pasukin natin ang bahay ni Monica.

Horny female sex hookup in nairobi-69Horny female sex hookup in nairobi-77

(He passed his exams.) Word: pasa3 Active Verb: magpasa Passive Verb: ipasa English Definition: (verb) to pass on L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpasa ka ng kanin dito.(Go down and meet the visitors.) Word: pangarap Active Verb: mangarap English Definition: (noun) daydream, dream, goal, desire, ambition (verb) to dream, to have a goal, to have a desire, to have an ambition L2 Definition: Notes: Examples: Word: panhik1 Active Verb: pumanhik English Definition: (verb) to go upstairs; to come up to the house L2 Definition: Notes: Examples: Pumanhik ka sa itaas at kunin mo ang aking bag.(You go upstairs and get my bag for me.) Word: panhik2 Active Verb: magpanhik Passive Verb: ipanhik English Definition: (verb) to take upstairs L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpanhik ka ng kape sa aking silid.(You should not pay attention to his weaknesses.) 2) Pansinin mo naman ang manliligaw mo.(Give some attentin to your suitor.) Word: para8 Passive Verb: ipara English Definition: (verb) to cause a vehicle to stop L2 Definition: Notes: Examples: Ipara mo ang kotse diyan sa tapat ng bahay.

Leave a Reply